Bir kimse kurbanlığı görmeden satıcıyı arayıp “Bana bir kurban ayır” dese, satıcı ayırsa, ahıra yılan girse, hayvan korksa, zincirine dolanıp boğulsa, külfet kimedir?

Zarar bayiye aittir. Nitekim Mecelle’nin 293. maddesinde der ki: “Mebi kablelkabz bayiin yedinde telef olsa, müşteri hakkında bir şey terettüp etmeyip zararı bayie ait olur.” Ali Haydar Efendi’nin Mecelle şerhinde ikisi “hayvanın kendi kendini telef etmesi” ve “semavî afetler" olmak üzere beş telef şekli sayar. 
17 Haziran 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar