Kader değişir mi?

Kader üç kısımdır: Biri kader-i muallaktır. Allah bu kısım kaderi, duaya veya devaya bağlı kılmıştır. Dua ile veya sebeplere yapışmakla değişebilir. Çünki sebebe yapışmak, mesela ilaç kullanmak, eğer tesirini Allahtan bilirse, dua sayılır.

İkinci kısım kader-i mübremdir. Bu iş kimseye bağlı değildir. Ne yazılmışsa aynen vuku bulur.

Üçüncü kısım ilm-i ilahide olan kaderdir. Bu kısım kader, levhülmahfuzda muallak veya mübrem olarak yazılmamıştır. Bunu Allah’ın çok sevdiği hususi kullarına, sevdiklerine arz etmek caizdir. “Yiğit kaderle münazaa edendir, ona muvafakat eden değildir” sözü, kaderin bu kısmı için söylenmiştir. (Dürrü’l-Mearif)

Abdülkadir Geylani’nin “Ben istersem (dua ederek) kaderi değiştiririm” sözü de bu kısım için söylenmiştir.
14 Haziran 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar