Bir avukat şer’î prensiplere uymayan davaları nasıl anlayıp uzak duracaktır?

Her Müslümanın dinini bilmesi lazımdır. Herkes kendisine lazım olan bilgiyi öğrenmek mecburiyetindedir. Mesela namaz ve orucu herkes öğrenmelidir; ama zekat ve haccı sadece zenginler öğrenmelidir. Dinini kayıran bir avukat da, İslam hukukunu iyi öğrenmelidir. Bunun için benim Osmanlı Hukuku veya İslam Hukuku kitabını tavsiye ederim. Herkes elinden geldiği kadar dine uyar; bunun haricini Allah affeder. Burada ölçü, İslam hukukuna uymayan bir şekilde birinin borçlu veya haksız çıkarılmasıdır.
8 Haziran 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar