Köpeğin ıslak tüyüne değen biri, eli kuruduktan sonra başkasına değse Şafii’de necis olur mu?

Eli köpeğin ıslak tüyüne veya salyasına, yahut ıslak eli köpeğin kuru tüyüne değen biri elini yedi kere yıkar. Biri topraklı su olmalıdır. Öyle yapmasa, mesela sabunlu suyla yıkayıp kurutsa, eli müteneccis olarak baki kalır. Sonra eli ıslandığında, değdiği her şey necis olur. Necaset-i hükmi intikal eder. Nitekim Tuhfetü’l-Muhtaç’da der ki, necis elbise giyen kişi terlerse bedeni necis olur.

1 Haziran 2023 Perşembe