Putin’in müşaviri Aleksander Dugin’in Bağlum’da Nakşibendi şeyhi Seyyid Abdülhakim Arvasi’nin kabrini ziyaretini nasıl değerlendirirsiniz?

Sıradan ve tesadüfi bir ziyaret olabilir. Halihazırda Rusya’nın en kuvvetli şahsiyetlerinden Dugin’in de mensubu olduğu Tradisyonistler (Kadim Felsefeciler) Türkiye’yi Gelenek üzerine yeniden modelliyorlar; seyyid birini halife yapacaklar denildi. Rusya’nın, İngiltere ve ABD’ye, yani Anglo-Amerikan bloğuna karşı yeni bir Muhafazakar Avrasya kutbunu kurmaya çalıştığı biliniyor. Projenin de arkasında başta Pallavicini olmak üzere global sermayenin bulunduğu, yani yeni kutupları, Gelenekçileri kullanarak Sermaye’nin ayarladığı düşünülmektedir. Muhtemelen projenin Rusya ayağı Dugin, Avrupa ayağı Steve Bannon, İran ayağı Seyyid Hüseyn Nasr’dadır. Parayı elinde tutanlar, Roma İmparatorluğu gibi tek dünya devleti projesi hazır olana kadar her asırda tez-antitez kurar. Bunlara göre, Kapitalizm-Komünizm bitmiştir; şimdi Liberal-Muhafazakar kutupları vardır.
31 Mayıs 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar