Mahmud Şevket Paşa’nın kötü bir asker ve ahlaksız olduğunu 31 Mart Vakası’ndaki rolünden dolayı mı söylediniz?

Sadakat yeminini çiğneyip payitahtı işgal ederek müslümanların halifesinin hal’ine sebep olmak yetmez mi? Trablusgarp’taki birlikleri çekerek Libya'yı İtalyanların kucağına itmesi, Arnavutluk isyanına sebebiyet vermesi, isyanı bastıramaması; Balkan Harbi’ne sebebiyet vermesi, vaktiyle Sultan Hamid'e verdiği jurnaller ortaya çıkmasın diye Cevher Ağa’yı sorgusuz sualsiz astırması…
29 Mayıs 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar