Osmanlı Devleti'nde tanzimat devrinde neden Avrupa orijinli kanunlar alınmıştır?

Bunlar kanunname ananesi çerçevesinde şer’î olmayan meseleler hakkında alınmıştır. Milli bünyeye uygun hale getirilmiştir.
29 Mayıs 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar