Semavi özürden dolayi Mâlikî mezhebini taklid eden Hanefî, özürlü olduğu hallerde Mâlikî mezhebine uyarak mest giyip, bir vakitden fazla mestlerine mesh edebilir mi?
Özür sahibi olan kimse, tam abdest alıp, özür akmadan önce, mestlerini giyerse, sonra abdesti özürle bozulsa da, 24 saat mesh edebilir. Özrü aktıktan sonra giyerse, yalnız o namaz vakti içinde mesh edebilir. Mâlikî mezhebinde mesh için bir müddet olmayıp, gusl için çıkarana kadar mest üzerine meshedebilir. Mâlikî’yi taklid eden kimse, bir başka meşakkat olmadıkça, kendi mezhebinin şartlarına da uymalıdır.
21 Aralık 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar