Miras taksim edilmeden hissesini hediye caiz mi?

Ev, tarla gibi taksimi mümkün olmayan maldaki hissesini taksim etmeden satmak da hediye etmek de caizdir. Taksimi kabil (para, buğday, kumaş gibi) müşterek maldaki hissesini taksim etmeden başkasına satmak caiz, ama hediye etmek caiz değildir. Zira hibe, hediye ancak teslim ile sahih olur. Burada teslim yoktur. Ancak varisler, her çeşit miras hissesini ayırmadan birbirine hediye edebilir. Zira mal hükmen onların elinde sayıldığından teslime hacet yoktur.
29 Mayıs 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar