CHP misyoner okullarını niye kapattı?

Tek Parti devrindeki din aleyhtarı siyasetin neticesidir. Din dersleri, rahipler ve dini tasvirler bulunduğu için 1924'ten itibaren kapatıldı. Ayrıca halk üzerinde maarif vasıtasıyla kontrol kurmak isteyen hükümet, milletlerarası muahedeler sebebiyle bu mekteplerde gayesine muvaffak olamıyordu. Resmi vesikalarda ve gazete haberlerinde bu açıkça görülüyor.
29 Mayıs 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar