Sultan II. Abdülhamid'in Şerif Hüseyin Paşa’ya itimat etmediği için hep İstanbul’da tuttuğu doğru mudur?

Doğru değildir. Şerif Hüseyin Paşa Mekke şerifinin oğlu idi. O zamanın adeti üzerine İstanbul’da yaşadı. Şura-yı Devlet azalığı yaptı. Sultanın sevdiği ve itimat ettiği bir zat idi. Saraydan hep iltifat gördü. Oğulları da meşrutiyette mebusluk yaptı. Şerif ailesi her zaman padişaha ve hanedana sadık oldu. Bu söz, Casus Philby'nin uydurmasıdır. Şerif Hüseyin Paşa aleyhinde propaganda malzemesi olarak kullanılmıştır. 
29 Mayıs 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar