Câmi şadırvanında ve bir talebe yurdunda abdest alırken kullandığımız su vakıf suyu mudur?
Su vakfedilmez. Zira menkuller vakfa mevzu olmaz. Ancak bir tarlanın su hakkı vakfedilebilir. Abdest alırken su mahallinde kullanılmaktadır. Suyu israf etmemek lâzımdır.
21 Aralık 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar