İslam dünyasında Yahudi aleyhtarlığının sebepleri nelerdir?

Şarkta antisemitizm meçhul idi. Yahudiler, amelleri Müslümanlara yakın olsa bile, diğer gayrı müslimlerle aynı hukuki statüde görülmüştür. XIX. asır sonunda Siyonizmin doğuşu ile, bazı milliyetçi Yahudilerin Filistin’de yurt kurma hayalleri, bu uğurda siyasi atraksiyonlara girmesi (İttihatçıları destekleme, Sultan Hamid’i hal etme gibi), Yahudi aleyhtarlığının doğuşuna sebebiyet vermiş; İsrail’in kuruluşu, Filistin'de yaşanan sosyal buhran ve antisiyonist propagandalarının tesiri bunu arttırmıştır.
28 Nisan 2023 Cuma
Alakalı Başlıklar