Darülharpte bir kadının hakim olması caiz midir?

Darülharbde de darülislamda da caiz değildir.
19 Nisan 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar