95 gram altını ve 14 gram irili ufaklı kırık dökük gümüş takıları olan kadın zekat verir mi?

95 altın ve 14 gram gümüş ile zekat nisabı hasıl olur. 14 gram gümüş 2 gram altın mukabilidir. Piyasada para edip etmemesi değil, gümüş olup ağırlığı muteberdir.
19 Nisan 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar