Timur gibi Müslüman Orta Asya hükümdarlarında bir Cengiz Han hayranlığı ve onun sistemini devam ettirme ideali var. Bu, dindarlık cihetiyle bir kusur olarak görülmeli midir?

İskender gibi bir hükümdar bütün cemiyetlerde, ezcümle müslüman cemiyetinde de bazı hasletleriyle yüceltilir. Cengiz’in hele Moğol asıllı bir cemiyette yüceltilmesi normaldır. Ayrıca yeni veya ufak cemiyetler milli kahramana ihtiyaç duyarlar. Arnavutlar İskender Kastriyoti'yi, Romenler Vlad Tepeş’i kahraman yaptıkları gibi, Türkistan’da da Cengiz’in kahraman görünmesi tabiidir. Tarihi hakikatler, çok zaman kahramanlık ve cihangirlik gölgesi altında kalır ve göze gözükmez. Bu, aşağılık kompleksinin eseridir. Aynı şey Türkiye’de de vardır. İslamcılar, hatta Türkçüler müslümanlıkla veya türklükle alakası olmayan kişileri kahraman olarak tanırlar.
14 Nisan 2023 Cuma
Alakalı Başlıklar