Tahsin Paşa, Sultan Hamid’in şehzadelerin tahsiline büyük itina göstermesine rağmen kafi olmadığını söyler. Bunun sebebi nedir?

Şehzadeler çok iyi bir tahsil ve terbiye görür. Ama istenen seviyeye gelmesi, şahsi kabiliyetle ve muhitle alakalıdır. Hele tahta çıktıktan sonra Padişah, evladıyla ne kadar alakadar olabilir? Hanedanlarda çocuklar adeta babalarına ait değildir. Sultan Hamid’in oğulları, babalarının istediği gibi değildi. Ama onun gibi birinin oğlu olmak da kolay değildir. 
5 Nisan 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar