Bu zamanda dinî isim koymak doğru mudur?

Dikkat ve düşmanlık çekmeyecek tarzda, Yahya, Yusuf, Ahmed, Ömer, Osman, Ali, Ayşe, Esma gibi hem İslami hem nötr isimler koymalıdır.
5 Nisan 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar