Kola alana, bardak yanında hediye diye yapılan satış câiz midir?
Taraflardan birine faydalı olan şartı akid yapılırken ileri sürmek fâsiddir. Akdi de fâsid yapar. Akid yapılmadan ilan edilip, akid yapılırken söylenmezse helaldir. Bahsettiğiniz misalde, aslında kola ve bardak beraber satılmaktadır. Bu bakımdan câiz olmaktadır.
6 Aralık 2012 Perşembe
Alakalı Başlıklar