Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Sultan IV. Murad’ın şair Nef’î’yi idam ettirmesi, şer’en câiz midir?
Nef'i, herkesi hicveden şiirleriyle meşhurdur. Hicv, dinen men edilmiştir. Kendisi hicv yazmaması hususunda defalarca ikaz edildiği halde, dinlememiş; bu sebeple ta’ziren idam edilmiştir. Din, hükümdara cemiyet için zararlı ve ıslahı mümkün olmayan kimseleri idam etme salahiyetini vermiştir. Buna siyaseten katl denir.


6 Aralık 2012 Perşembe
Alakalı Başlıklar