İctihad bölünebilir mi?

Bazı alimlere göre tecezzi kabul eder, yani bölünebilir. Bazı alimlere göre bölünemez. Müctehidlik makamına gelmiş bir zat, her mevzuda ictihad edebilir. Bazı mevzularda muayyen sebeplerle ictihad edip, başka bazı mevzularda ictihad etmemesi, ictihad kabiliyetinin tecezzi ettiğine delil teşkil etmez. Mutlak müctehid de, müntesib (mezhebde) müctehid de, meselede müctehid de ictihad kabiliyeti olarak aynı seviyededir. Ancak ilkinin müstakil bir usulü vardır. Diğerleri bu usule göre ictihad etmeyi tercih etmiştir.
24 Mart 2023 Cuma
Alakalı Başlıklar