Yüzbaşı Torosyan’ın hatıraları hususunda ne dersiniz?

Anlatılanlar, roman uslûbuyla anlatılmış. İçinde hayali kısımlar olabilir. Ama bu hakikat olmasına mani değildir. O zamanlar Osmanlı ordusunda gayrimüslim askerler ve subaylar vardır. Orduda böyle biri olup olmadığını kati bilmek kolay değildir. Hatıraların sıhhati üzerine tarihçiler tarafından çeşitli cihetlerden bakan yazılar yazılmıştır.

18 Mart 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar