Cemil Meriç, İslam-Şark kültüründe romanın yakın zamana kadar bir mevki işgal etmemesini, tecessüsü ve gıybeti men gibi kaidelerden geldiğini söyler. Ne dersiniz?

Roman ile gıybet ve tecessüs arasındaki irtibatı kuramadım. Roman, Avrupai bir edebi türdür. Tanzimattan sonra Türkiye’ye girmiştir. Ama bunun muadili şarkta destanlar, hikayeler ve masallar vardır. Sözlü kültür ve şiir çok inkişaf etmiştir. Romanda şahısların hususi hayatlarından bahsedilir, ama bunlar muayyen değil, muhayyeldir. Roman okumak günah değil, bilakis faydalıdır. İbret almaya, tasvir kabiliyeti kazanmaya, hayal gücünün zenginleşmesine, kelime haznesinin artmasına, gramerin tashihine, umumi kültürün inkişafına vesile olabilir.
18 Mart 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar