Hazreti Ömer’in bir cenaze namazı vesilesiyle Resulullah aleyhisselama itirazda bulunduğu doğru mudur?

Peygambere itiraz olmaz, sual olur, teklif olur. Talebe hocasına teklifte bulunur. Anlamadığı, şaşırdığı bir şeyi sorar. Bu, ilmin ve bağlılığın icabıdır. Hazret-i Ömer, celalli, haksızlığa dayanamayan bir tabiatta olduğu için, insanlar ve Şii meşrepliler, onun buna benzer suallerini, itiraz gibi anlamış veya anlatmıştır. Nitekim melekler, Cenab-ı Hak, yeryüzünde halife yaratacağım buyurduğu zaman, şaşırıp, kan dökecek mahluklar mı yaratacaksın diye sordular. Zekeriya aleyhisselama çocuk müjdesi verildiği zaman, benim nasıl çocuğum olur, ben yaşlıyım, hanımım ise kısırdır diye sormuştu. Nuh aleyhisselam asi oğlu tufanda boğulduğu zaman, ya rabbi hani ailemi helak etmeyecektin diye sordu. İbrahim aleyhisselam, ölüleri nasıl dirilttiğini Allah’a sordu. 

16 Mart 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar