Bir kimsenin dedesinden miras kalan bir ev olsa, burada hissedar olan nine de vefat etse, onun varislerine ulaşılamasa, dedenin diğer varisleri olan çocukları bu evi kullanabilir veya yıkıp yerine yeni bir ev yaparak paylaşabilir mi?

Nine 1/8 hissedardır. Bu hissede ninenin varsa diğer varislerinin hissesi bakidir. Çıkıp gelince ödenir. Ancak bunların bulunmaması mümkün değildir. Nüfus müdürlüğünden bunların isimleri ve adresleri kolayca bulunur ve kendilerine tebligat yapılır. Aksi takdirde kul hakkı olur.

16 Mart 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar