Osmanlılar zamanında merasimlerde halk, padişaha nasıl tezahürat yapardı?

Halk tezahürat yapmaz. Sessizce durur. Şarkta bağırmak, el çırpmak, hatta hükümdarın yüzüne dik dik bakmak edebe mugayir karşılanır. Merasim çavuşları, muayyen zaman ve zeminde, “Padişahım çok yaşa. Mağrur olma, senden büyük Allah var” diye alkış verirler.

10 Mart 2023 Cuma
Alakalı Başlıklar