Bursevi’nin, iyilik yapan gayrı müslimlerin imanla gidebileceğine dair sözü nerede geçiyor?

İsmail Hakkı Bursevî’nin Ruhu’l-Beyan tefsiri altıncı cüz sonunda der ki: “Zamanın allamesi olan şeyhimin yanında, bazı Hıristiyan ve Yahudilerin, herkese merdce, cömertce davrandıkları, iyilik ettikleri söylendikte, böyle olmak, ebedi seadet sahiplerinin alametidir. Böyle olanların imana ve tevhide kavuşmaları, sonlarının felah olması umulur, buyurdu.” Demek ki bir gayrı müslim, akıl-ı selimi ile hareket ederse, ahlakı ve işleri, Allah’ın emirlerine uygun olursa, ona iman ihsan edilebilir.

10 Mart 2023 Cuma
Alakalı Başlıklar