Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Namık Kemal ve avanesinin, padişaha değil hükûmetlere karşı mücadele ettiği doğru mudur?

Görünüşte öyledir. Padişah’ı tenkit etmemeye itina etmişlerdir. Bu işin görünen kısmıdır. Ama hakikatte padişaha da muhalefette idiler. Darbeyi teşvik ettiler, hatta içinde yer aldılar. Memleketi alakadar eden en mühim kararlar padişahın bir fermanına bakıyor, bir şahsa neden râm oluyoruz, bizim de aklımız var, biz de okuyup yazdık, padişah da insandır mantığı üzerindedir. Sarayı israfla itham ederek, amme efkarındaki itibarını sarsmaya çalışmışlardır. O zaman hanedana ve sultana karşı antipati, o zaman okumuşları arasında moda olmuştur. “Yeniçeriler muhalefeti/halkı temsil ediyordu. O gidince muhalefetin/halkın mümessili kalmadı”  diyen Namık Kemal’e, “Yeniçeriler gitti ama sen kaldın, birşey değişmedi. Bak darbe koordine ediyorsun” diyen olmamıştır.




8 Mart 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar