Bidat ehli bir yerde idareyi ele geçirse, Sünnilere de hayat hakkı ve din hürriyeti verse bunların tatbik ettiği İslam hukuku, ülkeleri ise darülislam olur mu?

Hayır. Hakimiyet sünni islamda olmalıdır. Ama sünni islamın hakim olduğu bir yerde, bidat ehli veya fasıklar iktidarı ele geçirse, ama İslam hukukunu tatbike devam etse (1908’de olduğu gibi), orası darülbağydir, darülislam olmaya devam eder. 
8 Mart 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar