Sultan Abdülhamid’in, demiryolları, madenler, bankalar, belediye hizmetleri, vergiler, fabrikalar ve limanları imtiyazlı yabancı şirketlere teslim ettiği doğru mudur?

Osmanlı ekonomik sistemini bilmeyenler böyle söyler. Osmanlı Devleti’nde kontrollü liberal ekonomi kabul edilmiştir. Hür dünya devletlerinde tatbik edilmekte olan liberal iktisad sistemi, İslam-Osmanlı iktisadi ahkamına yakındır. İstihsalde mümkün mertebe hususi teşebbüsü, milli gelirin ferdlere taksiminde de, sosyal adaleti temin etmeye öncelik verir. Ticareti hususi sektör yapar, devlet değil. Devlet bununu işleyişini koordine ve kontrol eder. böylece milli servet ferdler arasında yayılır. Cumhuriyet ise devletçiliği kabul etmiştir. Burada ferdler fakirleşirken, devlet giderek güçlenir. Böylece otoriterliğini kolayca devam ettirmeyi umar. 

4 Mart 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar