Kelamdaki ilk ihtilaf imâmet mi kader midir?

İkisi de doğrudur. İmamet meselesi, kader ihtilafından evvel çıkmıştır. Ancak aslında imamet, kelamın değil, ameli fıkhın mevzuudur. Ancak bazıları (Havaric ve Şia) bunu itikat meselesi yapınca, kelam ilminin mevzuu haline gelmiştir.
4 Mart 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar