Eski alimlerin, hem coğrafyacı, hem tarihçi, hem matematikçi, hem asker, hem astronom olduğu malumdur. Şimdi bir insan bir ilmi, mesela matematiği öğrenmek istiyorsa sadece o ilimle mi iştigal etmelidir? Yoksa, o ilimle alakalı olabilecek diğer ilim dallarına da bakmalı mıdır?

Bir ilmi öğrenmek, başka ilimleri öğrenmeye mani değildir. Bir ilimle meşgul olan kimsenin o ilmin bütün aksamını ve onunla irtibatı olan bilgileri de öğrenmesi icab eder. Ancak bu zamanda her bilgiyi öğrenmek neredeyse imkansız gibidir. Bir şeye kavuşan, her şeye kavuşur; dağılan, hiçbir şeye kavuşamaz sözü meşhurdur. Eski zaman alimleri farklı kabiliyet ve faziletleri olan müstesna insanlardı ve müstesna bir devre mensup idiler. 
4 Mart 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar