Gerçekten zeki, akıllı, ayrıca ilim ve fende çığır açmış veya açabilecek insanların çoğu ya ateist veya başka dine mensuplar. Niçin İslamı seçmiyor olabilirler?

Bu kabul doğru değildir. Tarihten bugüne kadar zeki ve akıllı, hele ilim ve fen adamı sıfatı taşıyanların büyük ekseriyeti inançlı, Allaha ve ahirete inanan kimselerdir. Müslümanlığı seçmemelerinin sebebi, bunların dinleri, içinde bulundukları cemiyetin kültürü halini almıştır. Etrafındakilerle ters düşmemek, dışlanmamak bunda en büyük amildir. İkinci bir husus, müslümanların halihazırdaki içler acısı vaziyeti, dışardan bakanlar için hiç de cazip değildir. bu zamanda müslüman olanlar, çok zeki, sağlam mantıklı ve araştırmacı kişilerdir. Zamane müslümanları böyle böyle ama, İslamiyet aslında inanç ve ahlak sistemi olarak mükemmel diyor. Ya da güzel ahlaklı bir müslümanla dostluk kuruyor, onun güzel ahlakı, bu kişiye tesir ediyor. Üçüncü bir ihtimal yoktur. 
4 Mart 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar