Hastalığından dolayı zevksiz meni gelen kimse Mâlikî’yi taklit edip gusletmeyebilir mi?
Şâfiî mezhebi dışında, meni hastalık gibi sebeplerle zevksiz gelirse, guslü gerektirmez. Nitekim vedi meninin incelmiş hâli olduğu gibi, idrar ile de bir mikdar meni atılmaktadır. Hastalık sebebiyle meni gelen bir Şâfiî ihtiyaç hâlinde Hanefî veya Mâlikî mezhebini taklid edebilir. Bunun için o mezhebin abdest, gusl ve namaz için aradığı şartlar riayet etmesi gerekir. İbni Hacer böyle diyor. Bir başka Şâfiî âlimi İbni Ziyâd ise diyor ki: Namaz ile abdest ayrı birer ibadettir. Namazda Hanefî’yi taklid eden kimse, abdestte de onu taklid etmesi gerekmez. Yani abdesti Şâfiî’ye göre alır; namazı Hanefî’ye göre kılarsa beis yoktur (Fethü’l-Muîn, IV/217). Bu yolda fetvâ veren Mâlikî âlimleri de vardır.


24 Kasım 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar