Darülharpte fâsid ve bâtıl satışlar caiz olduğuna göre rüşvet almak ve vermek, ihaleye fesad karıştırmak caiz midir?

Darülharpte fâsid ve bâtıl satışlar karşıdakinin RIZASI ile ve müslümanın menfaatine olmak şartıyla caizdir. Rüşvet, hile, hırsızlık ve gasp haramdır.
4 Mart 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar