İctihad ederken isabet eden on sevab, yanılan bir sevab aldığına göre; en doğru mezhebe uyan mukallid de on sevab alır mı?
Bu husus müctehid içindir. Mezhebin tamamında değil, ictihadda isabet mevzubahistir.


24 Kasım 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar