İkbal’in “Hazreti Adem’in itaatsizliğinde insanın özbenlik şuurunun ve hürriyetinin nişanesi vardır, bunu klasik kader anlayışı ile açıklamak yanlıştır” sözünü nasıl anlamalıdır?

İkbal, itikad-ı sahiha sahibi olmayan bir şairdir. Âdem aleyhisselamın itaatsizlik etmediğini, unuttuğunu Kur’an-ı kerim bildiriyor. Veya emri yanlış anladı. O zaman henüz peygamber de değildi. Bu yaptığı zelledir, günah değildir. 
23 Şubat 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar