Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Sosyal medyada paylaşılan Atatürk’ün, Mescid-i Nebevî’yi yıkma teşebbüslerine karşı çıkarak 1919'da Suud kralına mektup yazdığı doğru mudur?
Hayır. Bunun 12 Eylül ihtilâli devrinde Atatürk’ü bazı kesimlere dindar göstermek için uydurulduğunu, hâdisenin baş aktörlerinden Nevzat Yalçıntaş televizyonda bizzat itiraf etmiştir. Bu tarihte Suudi Arabistan krallığı kurulmamıştı. Atatürk soyadı alınmamıştı.


24 Kasım 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar