Atatürk’ün, Mescid-i Nebevî’yi yıkma teşebbüslerine karşı çkarak krala mektup yazdığı doğru mudur?
Hayır. Bunun 12 Eylül ihtilâli devrinde Atatürk’ü bazı kesimlere dindar göstermek için uydurulduğunu, hâdisenin baş aktörlerinden Nevzat Yalçıntaş televizyonda bizzat itiraf etmiştir.
24 Kasım 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar