Bir gayri müslim hükümet, kendi ülkesinde İslamın tebliğine izin vermesi için İslam ülkesinde misyonerlik faaliyetlerine izin verilmesini şart koşsa ne lazım gelir?

Müslümanlar arasında misyonerlik yapılmasına izin verilmez. Zaten hiçbir müslüman misyonerlerden müteessir olup din değiştirmez. İslam ülkesindeki gayrı müslimler arasında misyonerliğe izin verilebilir.
26 Şubat 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar