Gayrı müslim kadınla evlenmeye ayet-i kerime izin verirken, Hazret-i Ömer’in bunu men etmesinin sebebi nedir?

Gayrı müslim kadınla evlenmek caizdir, ama darülislamda tenzihen, darülharbde tahrimen mekruhtur. İslam devletinde halife maslahat sebebiyle bazı mübahları yasaklayabilir veya emredebilir. Gayrı müslim kızlarla evliliğin yayılması, müslüman kadınların zarara uğramasına ve doğacak çocukların terbiyesinin noksanlığına sebep oluyordu. Dinin verdiği müsaadeyi, mesela yakın akraba evliliğini veya çok kadınla evliliği, dinin hükmünü inkar etmeden tatbik etmemek günah olmaz.
26 Şubat 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar