Susuz kalan bir müslüman şarap bulsa içmeyip ölse günah girer mi?

İntihar etmiş sayılır. Zaruretler memnuları mübah kılar. Zaruretlerin memnuları mübah kılması hususunda üç hal vardır: Birinci halde zaruret memnuyu kaldırmaz. Nitekim bir başkasını öldürmek veya bir uzvunu kesmek zaruret olsa bile caiz olmaz. Ölümle tehdit edilse, ölmemek için öldürmek zaruret değildir. Ancak faile kısas cezası verilmez. Meşru müdafaa başkadır. İkinci halde zaruret yasak olan fiilin işlenmesine izin verir; ancak bu fiilin işlenmesini mecbur kılmaz. Bir tehlikeden kurtulabilmek için başkasının malını telef etmek, (kadın için) zina etmek, dinini inkâr etmek böyledir. Üçüncü haldeki zaruret, yasak fiilin işlenmesini mecburi kılar. Ölmek üzere olan kimsenin leş yemesinde, şarap içmesinde olduğu gibi.
26 Şubat 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar