Mevcut olmayan malın satışı caiz olmadığına göre, henüz arsasından başka bir şeyi mevcut olmayan proje safhasındaki daire ve devre mülklerin satışı nasıl olur? Kat karşılığı daire alınabilir mi?

Mevcut olmayan malı satmak câiz değildir. Arsayı müteahhide verip de, buna karşılık, buraya yapacağı apartmandan kat almak câiz olmaz. Bunun gibi, bir müteahhitten yapacağı bina yapılmadan satın alınamaz. Bu bina ve apartman katı, yapılmadan önce, selem yolu ile de satın alınamaz. Çünki bina mislî mal değildir. Fakat binayı müteahhide istisnâ yolu ile yaptırmak caizdir. Binanın teslim zamanı belli olmasa veya bir aydan az olsa, ittifakla caizdir. Bir aydan çok olursa, İmameyn’e göre caizdir. Arsanın belli bir kısmı, meselâ üçte ikisi, hisse-i şâyia olarak müteahhide veresiye olarak satılır. Müteahhitten alacağı olan paranın karşılığı olarak, istenilen kat, müteahhide istisnâ yolu ile yaptırılır. Çünki kendi arsasına, projesine göre, istisnâ yolu ile apartman yaptırılması caizdir. İstisnâ yolu ile yaptırılacak apartmanın veya katın proje ve plânının ve kullanılacak her malzemenin cinsinin ve fabrikasının önceden söz kesilirken bilinmesi, kararlaştırılması lâzımdır. Arsası olmayan kimsenin, bir apartman katını, inşa edilmeden önce, peşin semen ile satın alabilmesi için, ya istisnâ yapılır; yahud semeni müteahhide emânet olarak verir. İnşaat bitince satış sözleşmesi yapılır. Müteahhidin, apartmandaki ve arsadaki hisse-i şâyiasını birlikte olarak satması caizdir. Bu da mümkün olmazsa Mâlikî mezhebi taklid edilir. Bu mezhebde üst hakkının (arsaya bina yapma hakkının) müstakil olarak satışı caizdir.

24 Kasım 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar