Müslümanlığı seçenlerin hidayet hikâyeleri anlatılırken umumiyetle Kur’an-ı kerimi tetkik ederek bunun tesiriyle Müslüman olduklarını görüyoruz. Şu halde bu bakımdan meal okumanın mahzurundan söz edilebilir mi?
Kur’an-ı kerimin çeşitli lisanlardaki meali çok kimsenin hidayetine sebep olduğu doğrudur. Bu sebeple faydalıdır. Ancak müslümanın dinini öğrenmek için yalnızca meal okuması yanlış ve zararlıdır. Meal okuyarak hidayete gelen kimsenin derhal ilmihalini öğrenmesi icab eder. İlmihalini iyi bilen, meal de, tefsir de okuyabilir.
24 Kasım 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar