Yıldız Yağması’nı yapanların İkdam Gazetesi’nde neşredilen listesinin uydurma olmak ihtimali var mıdır?
Bu liste savcılığın itham listesidir. Uydurma olsaydı gazete ikaz edilirdi.


16 Şubat 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar