Bir kimse zevcesine talak verse, 2 mi 3 mü talak olduğunu hatırlamasalar, ne lazım gelir?
İki kabul edilir. Ahzu ekall ma kiyle (söylenenin azını almak) kaidesi mucibince.


7 Şubat 2023 Salı
Alakalı Başlıklar