Kişi kendi hür iradesiyle cariye olabilir mi?
Hayır. Köle ve cariyelik statüsünün kurulması, meşru cihad, halife ve darülislama bağlıdır. Harbde esir edilip halife tarafından öldürülmeyip veya fidye karşılığı serbest bırakılmayıp veya esir mübadelesine tabi tutulmayıp köle statüsüne geçirilenlerle bunların çocuklarından başka köle olamaz.


7 Şubat 2023 Salı
Alakalı Başlıklar