Erkek nikahı üzerine yemin etse ne lazım gelir?
Yapmamaya yemin ettiği işi yaparsa (veya yapmaya yemin ettiği işi yapmazsa) nikâhı ric’î talakla bozulur. Bâine niyet etmişse bâin olur.
7 Şubat 2023 Salı
7 Şubat 2023 Salı
Alakalı Başlıklar