Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

İstidlal ile istinbatın arasında ne fark vardır?
İstidlal, delilden gelir. Bir şeyi delile bakarak anlamak demektir. İstinbat ise nebattan gelir. Bir ifadedeki gizli manayı çözmek demektir. İstinbat daha ziyade ictihad muadilidir. Aralarında çok az fark vardır.


7 Şubat 2023 Salı
Alakalı Başlıklar