Kaygusuz Abdal'ın şiirindeki “Kıldan köprü yaratmışsın, Gelsin kullar geçsin deyu, Hele biz şöyle duralım, Yiğit isen geç a Tanrı” sözünü nasıl anlamalıdır?
Bunlar şathiyedir. Tasavvuf sarhoşluğu esnasında yazılmıştır. Yazanı tekfir edilmez. Şiirin üzerinde de durulmaz.
21 Ocak 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar