Nureddin Zengi ile Salahaddin Eyyubi arasında soğukluk var mıydı?
Salahaddin Eyyubi, kendisini yetiştiren efendisi Nureddin Zengi’ye sadakatsizlikle itham edilir. Halbuki Salahaddin’i yetiştiren, Fatımıleri ortadan kaldırıp İslam birliğini kurmak üzere Mısır'a gönderen Nureddin’dir. Nureddin’in emriyle onun naibi (vekili) olarak Mısır’ı idare etti. Nureddin ölüp de yerine 10 yaşındaki oğlu geçince, Salahaddin buna tabi oldu. Ama kendisini çekemeyenler buhran çıkarttı. Salahaddin bir yandan Haçlılarla, bir yandan da Fatımi devletini ihya etmek isteyen Batınilerle mücadele ederken, bir de bunlarla uğraşmak mecburiyetinde kaldı. Hepsini mağlup edip, Atabeyler devletini çökmekten kurtardı. Abbasi halifesi kendisini sultan olarak tanıdı. Hem bir vefa icabı, hem de meşruluğunu takviye gayesiyle Zengi’nin dul zevcesiyle evlenmesi ne dine ne de ahlaka mugayirdir.
21 Ocak 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar